Kouření je aktuálně velkým fenoménem naší společnosti. A to od přelomu 19. a 20. století. Právě v této době se cigareta stávala něčím, co můžeme nazvat jako módní doplněk. Mnoho lidí ji tak mělo stále v ruce, nebo v ústech. Bylo doslova nemyslitelné, že by ji dobře situovaný a postavený člověk neměl. Z tohoto společenského postavení se postupně vyvíjela klasická závislost. Tou dnes trpí velké procento populace, jelikož podle statistik kouří každý den zhruba čtvrtina lidí v České republice. A to těch, kteří jsou starší patnácti let.

Snaha přestat kouřit

Nutno říci, že poslední roky dochází k poměrně zajímavému obratu, jelikož jsou proti kouření vedeny poměrně masivní kampaně. Jak ze strany státu, tak samozřejmě i ze strany lékařů. K tomu přidejme důraz na určitý zdravý životní styl, určitou odpovědnost, nebo také ohleduplnost vůči jiným. Právě to jsou důvody, kdy řada lidí začíná kouření považovat za přežitek a nikoliv symbol své prestiže. To vše také proto, že kouření nesouvisí se současným zdravým životním stylem, ale i proto, že závislost na tabáku můžeme označit i za nemoc. Dokonce se objevují názory, že stav lidí závislých na nikotinu je srovnatelný s epidemií.

Kouření je rizikové

I když si to mnoho lidí nepřipouští, kouření rozhodně rizikové je. Nejenom že vzniká závislost na nikotinu, ale také nelze zapomínat na nebezpečnost samotného cigaretového kouře. Ten obsahuje mnoho nežádoucích látek, které se výrazně negativně podepíší na lidském zdraví. vše může vyvrcholit tou nejzákeřnější nemocí, kterou je rakovina plic.

Odvykání jako cesta ke zdraví

Cílem každého člověka závislého na cigaretách by měla být snaha tento zlozvyk eliminovat. Je pravdou, že závislost na kouření se může odvykat velmi komplikovaně. Žijeme však v moderní době, která může nabídnout určitou pomoc. Základem je dostatek informací o tom, proč jsou cigarety škodlivé, stejně jako je základem přísun tipů, jak se se závislostí vypořádat nejlépe. Dále může existovat náhradní nikotinová léčba, různé náhražky, nebo dokonce elektronické cigarety. Společně se podíváme na základní metody, které vám mohou pomoci přestat.