Zdravotní rizika

Kouření je škodlivé a poškozuje lidské zdraví. To je fakt, kterého si je vědom v podstatě každý. Ať už kouří, nebo nikoliv. Odborníci poukazují na to, že v cigaretovém kouři se nachází zhruba 4 000 různých pevných i plynných látek, které se dostávají do lidského těla. U 11 z nich je stoprocentně prokázáno, že jsou karcinogenní. To zároveň neznamená, že ostatní jsou bezpečné. Mezi nejrizikovější látky rozhodně patří poměrně výrazně zastoupení dehet. K tomu přidejme i různé druhy toxinů, oxid uhelnatý, stejně jako třeba mnohé alergeny. Tento nebezpečný koktejl má za následek tyto problémy:

 • Ročně umřou na následky kouření 4 miliony lidí

 • Lidé v středním věku postihují infarkty právě v důsledku kouření

 • Kouření lidem po celém světě způsobí onemocnění srdce i cév

 • V Česká republice má kouření na svědomí čtvrtinu onemocnění cév a srdce

 • Lidé kteří zemřou na rakovinu plic jsou z 87 procent kuřáci

 • Pravděpodobnost rakoviny prsu u žen kuřaček je až 74 procent

Onemocnění cév a srdce

Mnoho lidí si myslí, že kouření dokáže způsobit jenom rakovinu plic. Tak tomu ale není, jelikož jsou i další zdravotní problémy. Je to také onemocněné cév a srdce, které mají na svědomí. Škodliviny, které do těla člověk z cigaret dostává, mohou způsobit ucpávání cév. Tedy nemoc která je označovaná jako ateroskleróza, která je příčinou celé řady infarktů.

Rakovina

Jedna z nejznámějších a pochopitelně také nejobávanějších nemocí, která je s kouřením spojována. Riziko rakoviny plic zvýší každá vykouřená cigareta. Čím déle a čím více člověk kouří, tím se zvyšuje riziko zhoubného nádoru právě na plicích. První příznaky jsou charakteristické pravidelným solním kašlem a bolestí na hrudi. Poté se objeví nechutenství, únava a následně i rapidní hubnutí. Rakovina plic podchycená v začátcích má ještě šanci na vyléčení. Po pozdějších fázích pravděpodobnost úspěšné léčby výrazně klesá. Nejčastěji jsou prováděny chirurgické zákroky, které v určitých fázích vývoje rakoviny nejsou možné. Kromě rakoviny plic se může objevit také rakovina žaludku, hrtanu, nebo jazyka

Chronická obstrukční plicní nemoc

Další nemocí, kterou má na svědomí kouření, je chronická obstrukční plicní nemoc, která je označena zkratkou CHOPN. Nutno říci, že její léčba je zahajována až ve chvíli, kdy pacient přestává být závislý na nikotinu a tedy i cigaretě. Mezi projevy této nemoci patří kašel, dušnost, horší kondice a větší únava. Pokud se u lidí kteří trpí CHOPN objeví běžné nachlazení, je to pro ně velké riziko které může dokonce skončit i smrtí. Léčbou jsou buď léky, nebo speciální fyzioterapie zaměřená na svalstvo a dech.

Neplodnost

U mužů může vést kouření nejenom k neplodnosti, ale také k poruchám erekce. Kuřáci tak mohou mít nejenom problémy v sexuální oblasti, ale mají i problémy s početím. Komplikace podobného rázu se mohou objevovat i u žen. Kouření může způsobit i neplodnost žen. Pokud k početí dojde, mají cigarety negativní vliv i na vývoj plodu.

Vzhled člověka

Kouření se negativně podepisuje také na vzhledu lidí. Kouřením jsou výrazně poškozovány zuby. Nejprve výrazně žloutnou a následně se objevují zubní kazy, nebo se objeví vypadávání zubů. Také se zvyšuje tvorba zubního kamene. Cigarety mají negativní vliv také na vzhled lidské pokožky. Ta působí unaveně a rychleji stárne. také nezapomínejme na zažloutlé prsty od kouře.

Pasivní kouření

Téma, o které se stále velmi diskutuje. Kuřák neovlivňuje jenom své vlastní zdraví, ale ovlivňuje i zdravé lidí okolo něj. Jedná se o takzvané pasivní kouření, kdy lidí v okolí vdechují cigaretový kouř a vše co obsahuje. Důsledky jsou podobné jako u kuřáka. Nekuřáci mohou být náchylní k infarktům, mohou mít problémy s dýchacími cestami, stejně jako se u nich objevují různé nádory. nebezpečnost pasivního kouření je hlavně v tom, že obsah škodlivin je ve vedlejším kouči mnohem větší, než v tom co jde kuřákovi do plic. Dýchat doutnající cigaretu v popelníku je větším rizikem, než ji kouřit. Pasivní kouření může ovlivňovat dokonce i děti, kteří žijí s rodiči – kuřáky a kteří svou neřest provádějí přímo doma. Riziky jsou záněty středního ucha, záněty horních a dolních cest dýchací, stejně jako se může objevovat také leukémie.

Pasivní kouření je rizikové také v tom, že se mu nelze příliš bránit. Jeden krok udělali naši zákonodárci, kteří zakázali kouření v restauračních zařízeních, zastávkách a veřejných budovách. Přesto se kouř z cigaret může k nekuřákům dostat poměrně snadno. Třeba na restauračních zahrádkách, venku na ulici, na open air koncertech nebo festivalech. Kouřící osoba vedle nás přímo ovlivní naše zdraví.

Kouření v těhotenství

To považují lékaři za velice rizikové. Ženám doporučují aby s kouřením přestali, jelikož na nenarození dítě a na vyvíjející-se plod mohou mít negativa kouření ještě větší vliv, než na klasického dospělého, vyvinutého člověka. V tomto směru se mluví především i těchto problémech:

 • Potrat – Vlivem oxidu uhelnatého může být omezen přísun kyslíku k dítěti. To se následně začíná dusit a může zemřít.

 • Předčasný porod – Dítě nemusí být donošeno a může na svět přijít i měsíce před termínem.

 • Nízká porodní váha – Děti nemusí být dokonale vyvinuté, což souvisí s nízkou porodní vahou. Ta může ovlivnit jak následný vývoj, tak přináší také rizika při porodu.

 • Závislost na nikotinu – U dětí se mohou hned po narození objevit abstinenční příznaky. Rodí se závislé na nikotinu a tak vyžadují od útlého věku jeho dávky.

 • Syndrom náhlého úmrtí novorozenců – Kouření matek může představovat zvýšenou pravděpodobnost výskytu syndromu náhlého úmrtí novorozenců, kdy dojde k neočekávané zástavě dechu.

 • Hyperaktivita – U dětí jejichž matky byly v těhotenství závislé na nikotinu se může objevit také výrazná hyperaktivita.

 • Deprese – Psychické problémy nejsou u dětí, které se narodí kouřícím matkám žádnou výjimkou.